Zo života ARTINu

ARTIN = ARTificial INtelligence

08. 03. 2018

Když zakladatelé ARTINu v roce 1998 vymýšleli název firmy, pojmenovali ji ARTIN vytvořením zkratky z pojmu Artificial Intelligence (Umělá inteligence) – jelikož oba dělali doktorát v této oblasti a tušili, že jednou budou tyto technologie hýbat světem.

A ta doba nyní nastala, proto se možná ptáte, co v oblasti AI děláme a co můžeme nabídnout našim zákazníkům:

Zpracování obrazu – AI technologie pro zpracování obrazu používáme hlavně v rámci projektu Roboauto. Jedná se primárně o konvoluční neuronové sítě, hluboké učení, YOLO a podobné algoritmy. Tyto technologie používáme pro rozpoznání objektů z obrazu kamery, jako je detekce pruhů, vozovky, detekce vozidel a chodců. Obraz lze použít i pro lokalizaci vozidla v mapě a pro odometrii (měření rychlosti vozidla a jeho pohybu v prostoru). Používáme nástroje jako je Keras a Tensorflow.

V rámci projektu Tesabot dále používáme zpracování obrazu k analýze testovaných aplikací, identifikace provádění operací (progress bars) či identifikaci jednotlivých komponent aplikační obrazovky (tlačítka, text boxy, odkazy apod.) Rekurentní sítě lze s výhodou využít i pro detekci anomálií a potencionálních chyb aplikace.

Zpracování řeči – v rámci projektu vcelka.cz pomocí rekurentních neuronových sítí identifikujeme správnou výslovnost jednotlivých slov či vět.

Machine learning – i pro menší úlohy na projektu Roboauto využíváme prvky strojového učení, jak o například adaptivní regulace s naučeným modelem regulované soustavy pomocí neuronových sítí.

Chatbots – abychom se dotkli také toho, co mnohým lidem jako první napadne při zkratce AI – ovládáme i technologii zpracování přirozeného jazyka (NLP), kterou používáme pro vytvoření komunikačních chatbotůpro styk se zákazníkem, náhrada FAQ stránek a obecně jako podpůrný kanál s novou formou interakce pomocí běžného jazyka.

Ďalšie články

Zobraziť všetko