Zo života ARTINu

Dve nové partnerstvá

19. 09. 2018

ARTIN počas leta nepoľavil a dôkazom sú aj dve nové partnerstvá, ktorým sa veľmi tešíme.

                                

AJ Ty v IT, o.z.   

Viac ako štvrtina zamestnancov ARTINu sú ženy, väčšina z nich pôsobí na testerských a vývojárskych pozíciách. Práve na základe vlastnej skúsenosti vieme, že ženy prinášajú do firmy inú kultúru, iný pohľad na vec, tmelia kolektív a „obrusujú“  hrany. Ženám na technických pozíciách dávame v našej firme rovnakú šancu ako mužom, a preto sa nám páči myšlienka Slovenska ako technologicky rovnej spoločnosti, ktorú presadzuje Aj Ty v IT.  Práve z toho dôvodu sme sa rozhodli stať sa ich partnerom a podporiť ženy, ktoré majú záujem vstúpiť do IT sveta. Konkrétnou formou podpory je napríklad Women Tester Academy (WTA), ktorú A jTy v IT organizuje už 3.krát – a nás úprimne teší, že od septembra je posilou nášho testerského tímu práve jedna z úspešných absolventiek posledného kurzu WTA, Janka Krajčovičová.

Fakulta riadenia a informatiky v Žiline    

Fakulta riadenia a informatiky (FRI) je etablovanou fakultou uznávanou doma aj v zahraničí. Osobitosť fakulty spočíva predovšetkým v kombinácii študijných programov, ktoré na jednom mieste ponúkajú vzdelanie v odbore informatiky, počítačového inžinierstva a manažmentu. Naše partnerstvo je zamerané na finančnú aj nefinančnú podporu vzdelávania študentov na tejto fakulte. V rámci partnerstva s FRI sa chceme zamerať aj na výučbu a praktické prednášky zamerané na nové distribuované technológie v IT sektore, na tento rok ich máme naplánované štyri. Od vzájomnej spolupráce si sľubujeme aj to, že šikovní absolventi FRI, ktorí sa budú chcieť uplatniť v Bratislave, si nájdu svoje miesto v ARTIN-e.

Další články

Zobrazit všechno