Technológie

Ďalšia ISO certifikácia úspešne za nami

23. 02. 2022

ARTIN Solutions dbá na kvalitu poskytovaných služieb svojim zákazníkov. Počas predchádzajúceho roku sme sa zamerali na vylepšenie a implementáciu procesov ISO a v tejto chvíli sme nositeľmi troch medzinárodných ISO certifikátov.

ISO 27001:2013

Medzinárodná norma ISO 27001 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti informácií (SMIB). Tento systém sa týka zriadenia, prevádzky a implementácie informačných služieb a informačnej bezpečnosti, ktorá bude chrániť firemné dáta a procesy pred zásahom zvonku..

Zavedením normy ISO 27001 je možné ľahko identifikovať riziká a hrozby v oblasti informačných technológií a služieb a prijať zodpovedajúce opatrenia pre ich odstránenie. Vďaka implementácii bezpečnostných opatrení sme lepšie chránení pred kybernetickými útokmi alebo únikom dát. ISO 27001 hovorí, že naša spoločnosť má správne nastavené všetky procesy, ktoré chránia jej dáta. Vďaka tomu je ARTIN Solutions považovaný za dôveryhodnú a bezpečnú spoločnosť.

ISO 9001:2015

Norma ISO 9001:2015 patrí medzi základné manažérske normy, ktorými spoločnosti deklarujú vysokú úroveň kvality služieb. V ARTIN Solutions sme nastavili organizačné a riadiace procesy tak, aby kontinuálne zlepšovali úroveň práce a zvyšovali kvalitu poskytovaných služieb. Zjednodušene  povedané, prijali sme také opatrenia, aby výsledná služba bola na najvyššej úrovni. Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 je aj účinným nástrojom pre správnu identifikáciu požiadaviek a očakávaní zákazníkov.

Vďaka ISO 9001:2015 zvyšujeme našu konkurencieschopnosť pri výberových konaniach a tendroch, zvyšujeme hodnotu spoločnosti a značky a dávame priestor na ďalší rozvoj a optimalizáciu firemných procesov.

ISO/IEC 20000-1:2018

Táto norma je popredným medzinárodným štandardom systému riadenia IT služieb s cieľom zabezpečiť ich kvalitu. Špecifikuje základné kritéria pre zavedenie Service Management Systému (SMS) apomáha vo firme vytvoriť a nastaviť správnu vnútornú štruktúru IT služieb, telekomunikačných služieb, dátových služieb alebo prenosových služieb. Cieľom zavedenia normy ISO 20000-1:2018 je zlepšenie kvality IT služieb, či už vo vzťahu k zákazníkovi, alebo vo vnútri organizácie. Certifikáciou ISO /IEC 20000-1 deklarujeme svojím obchodným partnerom a zákazníkom dodržiavanie kvalitatívnych ukazovateľov IT služieb na najvyššej úrovni. Jednoducho povedané, vďaka certifikácii ISO 20000-1 ukazujeme, že náš vnútorný informačný systém, správa dokumentov a elektronické spracovanie požiadaviek je na vysokej technickej a bezpečnostnej úrovni.

Štandardizácia ISO je znakom kvality. A to je to, čo chceme poskytovať našim zákazníkom. Sme hrdí, že sa nám podarilo získať tieto ISO certifikácie a dúfame, že ich v budúcnosti bude ešte viac.

Zdroj informácii o ISO normách: www.elbacert.com

 

 

Další články

Zobrazit všechno