Technológie

ISTQB® Gold partner

08. 03. 2018

ARTIN opät zabodoval – stali sme sa zlatými partnermi ISTQB®! Tento program  je určený spoločnostiam, ktoré považujú za dôležité prehlbovanie odborných znalostí testerských tímov, pričom práca testerov musí zodpovedať medzinárodným štandardom testovania. Pokračujeme tak v napĺňaní firemných cieľov, medzi ktoré patrí aj profesný rozvoj našich zamestnancov. Za vynaložené úsilie vám všetkým ďakujeme. 🙂

Ďalšie články

Zobraziť všetko