Tee-pee Produktové kompetence Portal Infranet Náš produkt Tee-pee pomáha neziskovým organizáciám a občianskym združeniam rôznych veľkostí spravovať svoju členskú základňu v jednom výkonnom systéme. Tee-pee ocenia najmä organizácie, ktoré: poskytujú služby primárne svojim členom, majú organizačné jednotky na viacerých úrovniach (lokálnej, regionálnej a národnej) a potrebujú manažovať prístup k dátam na rôznych úrovniach, vyžadujú flexibilitu konfigurácie [...] Balotio Produktové kompetence Balotio Balotio je softvérové riešenie pre digitálne hlasovanie – okamžité, spoľahlivé a transparentné hlasovanie, ktoré sa koná kdekoľvek a je prispôsobiteľné pravidlám organizácií. Dopĺňa tradičné „face-to-face“, resp. „offline“ rozhodovacie procesy, a zvyšuje tak aj bezpečnosť zúčastnených. Produkt Balotio je primárne určený pre dve cieľové skupiny: 1. Neziskové organizácie (NGOs) Mimovládne organizácie Medzinárodné mimovládne [...]