späť
Produktové kompetencie

Balotio

Balotio je softvérové riešenie pre digitálne hlasovanie – okamžité, spoľahlivé a transparentné hlasovanie, ktoré sa koná kdekoľvek a je prispôsobiteľné pravidlám organizácií. Dopĺňa tradičné „face-to-face“, resp. „offline“ rozhodovacie procesy, a zvyšuje tak aj bezpečnosť zúčastnených.

Produkt Balotio je primárne určený pre dve cieľové skupiny:

1. Neziskové organizácie (NGOs)
Mimovládne organizácie
Medzinárodné mimovládne organizácie
Vládou organizované mimovládne organizácie
Hybridné mimovládne organizácie
Environmentálne mimovládne organizácie
Verejné charitatívne organizácie

2. Komerčné organizácie
Asociácie
Obchodné komory
Partnerstvá
Spoločné podniky
Súkromné ​​nadácie

Platforma Balotio je vyvíjaná spoločnosťou ARTIN Solutions patriacou do skupiny ARTIN. Spoločnosť ARTIN Solutions je technologicky zdatná softvérová firma pôsobiaca na globálnom trhu. Neustále hľadá nové spôsoby, ako zvyšovať efektivitu a dodávať tak klientom z celého sveta čo najvyššiu pridanú hodnotu. Výsledkom tvorivej a kvalitnej práce spoločnosti a jej ľudí sú jednoducho správne riešenia.

Viac informácii sa dozviete na: https://balotio.com/ 

Produktové kompetencie

Tee-pee

Zobraziť všetko