Telekomunikácie 1 ARTIN má bohaté skúsenosti so softvérovými službami a medzi jeho najsilnejšie stránky patrí aj špecializácia na poradenstvo v oblasti telekomunikácii. Tá zahŕňa dva komplexné systémy: OSS a BSS, ktoré medzi sebou navzájom kooperujú. OSS – Operational Support System, teda softwarové aplikácie, ktoré podporujú, riadia, zásobujú a udržujú back-office aktivity TELCO siete. OSS je používané najmä pre plánovanie [...] Poisťovníctvo 1 V rámci tejto oblasti spolupracujeme s jednou z najväčších poisťovní na svete. Vytvorili sme pre ňu ilustračný systém – aplikáciu, pre brokerov a agentov poisťovne, prostredníctvom ktorého sa vykonáva predaj poistných produktov. Používatelia tohto systému vedia po zadaní základných informácii o klientovi generovať poistné návrhy, ktoré sú následne predkladané klientom na schválenie. ARTIN zareagoval na problém a súčasne výzvu, [...] Bankovníctvo 1 V rámci bankového sektora sme pomohli viacerým klientom s vylepšením či už ich interných systémov alebo tlačového riešenia pre klientelu danej banky. Niekde sme prišli rovno s novými riešeniami šitými na mieru pre danú spoločnosť. Pre ČSOB realizujeme úpravu modulu aktívnych formulárov a ich integráciu v celopodnikovom systéme. V rámci projektu implementácie Output Engine (tlačového riešenia) sme [...] Neziskový sektor 1 Tee-pee | Membership management system Tee-pee je ARTIN platforma, ktorá ponúka lepšiu a efektívnejšiu spoluprácu medzi ľuďmi v rámci organizácie na zdieľanie informácií, udalostí v kalendári a ďalších informácií o členoch a jednotkách v závislosti od rolí a povolení. Novou funkciou je správa a zosúladenie dokumentov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov [...]