späť
Odborové riešenia

Bankovníctvo

V rámci bankového sektora sme pomohli viacerým klientom s vylepšením či už ich interných systémov alebo tlačového riešenia pre klientelu danej banky. Niekde sme prišli rovno s novými riešeniami šitými na mieru pre danú spoločnosť.

Pre ČSOB realizujeme úpravu modulu aktívnych formulárov a ich integráciu v celopodnikovom systéme. V rámci projektu implementácie Output Engine (tlačového riešenia) sme zabezpečovali prípravu inštalačnej dokumentácie GMC.

Pre Komerční banku v Českej republike dlhodobo dodávame kapacity pre testovanie, analýzu, Java a.NET vývoj v rámci niekoľkých projektov.

Pre Českú spořitelnu sme vytvorili DocxProcessor, ktorý rozširuje možnosti produktov GMC o podporu tvorby „riadene“ editovateľných dokumentov v rámci prípravy úverovej dokumentácie. To všetko vrátane podpory generovania a vkladania čiarových kódov do DOCX dokumentov. V rámci projektu pre nové internetové bankovníctvo požičiavame našich certifikovaných IT testerov, aby skontrolovali všetky potrebné funkcionality.

Na Slovensku sme pomohli aj s marketingovými aktivitami bývalej ZUNO banke, pre ktorú naša spoločnosť pripravila interaktívnu webovú aplikáciu (hru) pre získavanie nových zákazníkov.

Odborové riešenia

Telekomunikácie

Poisťovníctvo

Neziskový sektor

Zobraziť všetko