späť
Odborové riešenia

Neziskový sektor

Tee-pee | Membership management system

Tee-pee je ARTIN platforma, ktorá ponúka lepšiu a efektívnejšiu spoluprácu medzi ľuďmi v rámci organizácie na zdieľanie informácií, udalostí v kalendári a ďalších informácií o členoch a jednotkách v závislosti od rolí a povolení. Novou funkciou je správa a zosúladenie dokumentov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (GDPR).

Je to náš vlastný výrobok, ktorý je vo výrobnej verzii od roku 2015. Toto riešenie dodávame pre organizácie v Slovenskej republike a v Európe, a plánované je ďalšie rozšírenie do sveta. Naším cieľom je zvýšiť efektivitu v riadení členstva, zvýšiť angažovanosť členov a zabezpečiť vysokú úroveň spoľahlivosti a bezpečnosti tohto systému.

Odborové riešenia

Telekomunikácie

Poisťovníctvo

Bankovníctvo

Zobraziť všetko