späť
Odborové riešenia

Telekomunikácie

ARTIN má bohaté skúsenosti so softvérovými službami a medzi jeho najsilnejšie stránky patrí aj špecializácia na poradenstvo v oblasti telekomunikácii. Tá zahŕňa dva komplexné systémy: OSS a BSS, ktoré medzi sebou navzájom kooperujú.

OSS – Operational Support System, teda softwarové aplikácie, ktoré podporujú, riadia, zásobujú a udržujú back-office aktivity TELCO siete. OSS je používané najmä pre plánovanie siete a jej štruktúry, podporu a inžiniersky tím poskytovateľa služieb. A práve OSS pre oblasť telekomunikácií sú jednou z kľúčových kompetencií ARTIN-u.

BSS – Business Support System obsahuje softwarové aplikácie, ktoré podporujú front-office aktivity. Tie už používatelia majú možnosť vidieť a pracujú s nimi. Sú to napríklad aplikácie ako Billing, Order Management, Customer Relationship Management, Call Centre Automation.

Už od roku 2002 dodávame OSS riešenia zamerané na manažment sieťovej dokumentácie (network inventory), plánovanie a dizajn siete (network planning & design), poskytovanie služieb (service fulfilment) a zabezpečenie úrovne ich kvality (service assurance) pre telekomunikačné spoločnosti rôznych veľkostí v Českej Republike, na Slovensku, Rakúsku a v krajinách Beneluxu. Využívame pri tom platformy popredných svetových výrobcov ako Amdocs alebo ­ NetCracker, ale aj menších inovatívnych dodávateľov ako Systems Mechanics, Cross alebo Ontology. Produktovú znalosť kombinujeme s vlastnými nástrojmi, skúsenosťami a know-how s cieľom dodávať efektívne riešenie pre konkrétne biznis problémy našich zákazníkov.

Keď sa český T-Mobile rozhodol vynoviť svoju sieť, postarali sme sa o zapojenie nových zariadení do OSS. Naše poradenstvo pomohlo českému T-mobilu zrýchliť a skvalitniť výstavbu siete. Pre viac informácii klikni na: Prípadová štúdia T-Mobile.

Hutchison 3G (H3G), ako náš ďalší popredný klient, je jedna z najväčších telekomunikačných spoločností na rakúskom trhu, poskytujúca služby od pevnej až po mobilnú sieť. Náš tím momentálne rozširuje CRM systém operátora a podieľa sa na migrácii zákazníckych informácii. CRM je postavené na technológii PeopleSoft a zákaznícke dáta sú uložené v ORACLE databázach. Podieľame sa aj na vývoji integračných interface-ov komunikujúcich s množstvom systémov ( HLR, TIBCO, …).

Taktiež by sme chceli spomenúť ďalšieho rakúskeho klienta v oblastí telekomunikácii – spoločnosť TELE2. Je to rakúska pobočka švédskeho telekomunikačného operátora, ktorý sa v Rakúsku zameriava na pevnú mobilnú sieť a v súčasnosti pracuje na vývoji samoobslužného portálu – SelfCare. My spolupracujeme na vývoji front-endu a testujeme prostredia a aplikácie. Tento klient má ambíciu stať sa virtuálnym mobilným operátorom, s čím mu pomáhame práve IT testovaním.

  • Kontinuálne investujeme do rozvoja OSS kompetencií, čoho výsledkom je široké portfólio služieb pokrývajúce kompletný životný cyklus OSS projektov.
  • Naše nadšenie pre túto oblasť preukazuje aj novo nadviazaná spolupráca s OSS Line, špecializovaným portálom zameraným na vytváranie užitočných informácií s cieľom pomôcť OSS komunite prijímať kvalifikované rozhodnutia ohľadom OSS projektov a systémov.

 

  • Popíšte nám Váš OSS problém, iniciatívu alebo projekt a my Vám navrhneme efektívne a pritom cenovo dostupné riešenie. Celý proces pozostáva z troch jednoduchých krokov:

Odborové riešenia

Poisťovníctvo

Bankovníctvo

Neziskový sektor

Zobraziť všetko