Zo života ARTINu

Prednáška na Žilinskej univerzite

06. 12. 2019

Dňa 5. decembra 2019 o 16:00, prebehla na Fakulte riadenia a informatiky v Žiline prednáška, na tému Automatizované testovanie.

Mohli ste sa dozvedieť, prečo testovať a prečo písať automatizované testy. Prečo automatizovaný tester musí byť aj programátor aj tester a akým spôsobom umožniť automatizovať aj ostatným členom tímu. Prípadne čo robiť ďalej, keď test automatizácia beží.

V rámci prednášky ste si mohli vyskúšať, ako jednoducho automatizovať, a prečo nie vždy je tá najľahšia cesta najlepšia. ARTIN ponúkol aj cvičenie, ukážky z praxe, a nahliadli sme aj do „svätého grálu“ automatizácie – generovania testovacích procedúr priamo z dokumentácie.

Ďakujeme nášmu prednášajúcemu Tomášovi Pekarovičovi za výborné odprezentovanie firmy a kvalitné podanie informácii. Taktiež p. doc. Kostolnému za sprostredkovanie prednášky v rámci jeho predmetu. 🙂

No a na záver fotoukážka:

Ďalšie články

Zobraziť všetko