Technológie

Prednáška v Žiline

15. 05. 2019

Dňa 13. mája sa na Žilinskej univerzite (Fakulte riadenia informatiky) uskutočnila prednáška Clean_Code. Pozvaní boli nielen študenti fakulty ale aj profesori a doktoranti.

Poslucháči sa tak mohli dozvedieť niečo o tvorbe tzv. čistého kódu, Test Driven Developmente, Refactoringu, SOLID princípoch, ale aj o objektovo orientovanom programovaní. Táto praktická prednáška bola plná zaujímavých a vtipných príkladov z praxe. Boli predstavené aj určité riešenia problémov, ktoré vedia uľahčiť život nie len v škole pri zadaniach a projektoch ale aj v budúcej práci.

Za vypracovanie tejto problematiky ďakujeme nášmu kolegovi z Brna, Tomášovi. Veríme, že sa prednáška všetkým páčila. 🙂

 

 

Ďalšie články

Zobraziť všetko