Technológie

Prvý úspech aplikácie eVoting

25. 08. 2021

Prednedávnom prebehol vrámci ARTIN-u hromadný test našej novej eVotingovej aplikácie. Môžeme sa pochváliť, že systém na elektronické hlasovanie prešiel minulý týždeň úspešne krstom počas virtuálneho Fóra mládeže organizovaného Svetovou organizáciou skautského hnutia! 163 mladých delegátov z celého sveta od Tanzánie až po Jamajku participovalo na diskusiách o smerovaní organizácie. Počas 5 dní sa hlasovalo za viac ako 70 zmien a doplnkov. V niektorých momentoch sa simultánne hlasovalo až o siedmych novelách alebo sa využila možnosť tajného hlasovania pri voľbách do funkcií.Sme veľmi radi, že eVoting obstál v teste užívateľskej spokojnosti, a vďaka bezproblémovému hlasovaniu sa stretol s pozitívnou spätnou väzbou od delegátov. EVotingový systém však neostáva v šuflíku a počas nasledujúcich 5 dní ho 172 delegátov použije znova počas Svetovej skautskej konferencie. Práve na nej členské organizácie zvažujú politiku a štandardy skautského hnutia, formulujú všeobecnú politiku Svetovej organizácie a prijímajú opatrenia potrebné na podporu cieľov hnutia. Držíme si palce, aby si eVoting počas nasledujúceho podujatia získal ďalších spokojných užívateľov.

Ďalšie články

Zobraziť všetko