Referencie

  • All
  • Telekomunikácie
  • Banky a poisťovne
  • Partneri
  • Neziskový sektor

Dlhodobo spolupracujeme s mobilným operátorom T-Mobile v Českej Republike. Implementovali sme niekoľko desktop i serverových aplikací a úzko spolupracujeme v oblasti integrácií OSS systémov. Našu aplikáciu Správca firemných nákladov používajú tisícky veľkých zákazníkov T-Mobile pre správu a analýzu faktúr a podrobných výpisov. Zároveň sme pre T-Mobile partner v oblasti IT systémov pre plánovanie siete a testovania.

 

V spolupráci s našim strategickým partnerom sme do O2 Slovakia úspešne dodali  technologickú platformu prevádzkujúcu kompletnú MNP (prenosnosť mobilného čísla). Následne zabezpečujeme ďalší rozvoj a podporu tohto systému.

Pre O2 CZ sme vyvinuli sme a podporovali hlavnú zbernicu správ medzi všetkými systémami implementovanými v PL/SQL a v JAVA – platforma ETCOMM (eurotel komunikátor).

Artin zaistil implementáciu mediácie pre pevné siete po odlúčení spoločnosti od materskej O2. Pre riešenie bol zvolený produkt CGI Intermediate, posledná verzia. Spracovávame data z ústrední EWSD (Siemens) a S12 (Alcatel). Pre prenos dát sú využité protokoly FTAM/XOT/X.25. Artin tím spolupracoval vo fáze analýzy a ďalej výhradne dodal implementáciu, testovanie a následnú údržbu, a rozvoj riešení. Zaistili sme aj školenie analytikov a pracovníkov firmy na produkt CSG Intermediate.

Pre Hutchison 3G pracujeme už od roku 2003. Za túto dobu sme vybudovali celú radu týmov starajúcich sa o vybrané systémy mobilného operátora. Našou zodpovednosťou je nasadenie produktu, jeho ďalšia podpora a vývoj. Zaistili sme outsourcing týmu a konzultačné/ vývojové služby v nasledujúcich oblastiach: mediácia (CSG Intermediate), order management billing systému (Intec Singl.eView), ), Peoplesoft CRM, Sharepoint aplikácia vývoj Java aplikácií (WebShop).

V slovenskom Orange dodávame testing ako službu a zastrešujeme projekty od plánovania a riadenia testingu cez test analýzu až po samotnú exekúciu testovacích scenárov. Spolu s interným testovacím oddelením sa snažíme navrhovať a implementovať nové automatizované riešenia a prinášať do testovacieho procesu v Orange Slovensko viac efektivity a moderných technológií.

ARTIN je zlatým partnerom ISTQB® – programu určenému firmám, ktoré chcú, aby ich testerské tímy prehlbovali svoju kvalifikáciu a súčasne ich práca zodpovedala medzinárodným štandardom testovania. ARTINu sa tak darí napĺňať ďalší cieľ, ktorým je podporovať profesný rozvoj svojich zamestnancov.

Medzi našich partnerov patrí aj spoločnosť Microsoft. Na začiatku roka 2017 sa náš tím podrobil skúškam a školeniam, vďaka ktorým sme posilnili vzájomnú spoluprácu. Vzišli z toho mnohé výhody pre obe strany, pričom pre nás sú dôležité licencie, ktoré spoločnosť ponúka v tomto type partnerstva.

S našim strategickým partnerom sme realizovali radu projektov. Sme vyhľadávaným dodávateľom vývojových kapacít, ako pre štandardné technológie, tak pre špecifické produktové znalosti.

Dlhodobo spolupracujeme v oblasti analýzy, vývoja a testovania tlačových riešení, vytvárania šablón pre tlač a dodávky špecifických modulov.

So spoločnosťou CGI (Logica) dlhodobo spolupracujeme v oblasti outsourcingu kapacít v oblasti vývoja a testingu.

Pre WOSM (World Organization of the Scout Movement, World Scouting Bureau), vyvíjame niekoľko informačných systémov založených na webových technológiách ako Angular, NodeJS, JAVA.