späť
Služby

Testovanie a zabezpečenie kvality

ARTIN Solutions to s testovaním myslí vážne! Táto doména u nás získava čoraz viac priestoru a náš testerský tím sa každým rokom rozrastá. Niektorí testeri sú ochotní v mene svojho povolania aj riskovať vlastný život, napríklad pri testovaní nášho roboauta. Rozhodli sme sa tiež prispieť do oblasti testovania a investovali sme do projektu Tesabot, ktorý vyvíja inteligentný framework pre rýchle a jednoduché automatizované testy. Aby sme držali krok s najnovšími postupmi a metódami, pravidelne školíme celý náš testerský tím a sme zlatým partnerom ISTQB.

Test manažment

Či už nám dáte na starosti celý testing vášho projektu, alebo len potrebujete zastrešiť váš testerský tím, máme k dispozícii skúsených test manažérov. Podľa potrieb navrhneme čo najvhodnejšiu testovaciu stratégiu. Plánovanie testovania, zdrojov a míľnikov nastavíme tak, aby čo najlepšie zapadlo do vášho projektového plánu, či už sa jedná o vodopádový alebo agilný vývojový model. Identifikujeme oblasti vhodné pre automatizované testy, pomôžeme vám s nastavením priority testovaných oblastí a počas celého projektu udržíme testing v plánovaných termínoch vďaka precíznemu reportingu priebehu testovania a monitorovania defektov.

Test analýza

Aby vás v produkčnej fáze vášho projektu nečakali nepríjemné prekvapenia, v analytickej fáze testovania kladieme veľký dôraz na to, aby boli testovacími scenármi pokryté všetky časti systému. Pre tento účel sú naši analytici pravidelne vzdelávaní a v rámci tímu máme troch ISTQB certifikovaných test analytikov na pokročilom stupni. Nezáleží v akej forme máte dokumentáciu, naši analytici si poradia či už s detailnou technickou špecifikáciou ale aj s požiadavkami biznisu. Na základe dokumentácie spolu s vami sa snažíme čo najlepšie pochopiť fungovanie systému a identifikovať nie len pozitívne testovacie scenáre, ale sústredime sa aj na hraničné a negatívne prípady.

Vykonávanie testov

Všetci naši testeri absolvujú základnú certifikáciu ISTQB pre pochopenie a osvojenie si testovacích procesoch a pojmov, čo zvyšuje kvalitu práce a znižuje nedorozumenia v rámci testerského tímu. Vďaka prehľadu testerskej metodológie spolu s ich skúsenosťami nie sú naši testeri len vykonávači testovacích scenárov, ale dávajú do testovania aj kúsok seba a snažia sa prispieť k lepšej kvalite softwaru hlbším skúmaním identifikovaných defektotov či precíznym pretestovaním tých vyriešených. Defekt je po identifikovaní zareportovaný takým spôsobom, aby poskytol vývojárom čo najväčšie množstvo informácii a šetril tak ich čas pri hľadaní príčiny a odstraňovaní problému.

Automatizované testovanie

Automatizujeme čo sa dá. Uvedomujeme si, že testovanie je repetitívna činnosť a človek ak robí niečo dookola, časom ho to nebaví alebo tomu neprikladá rovnakú váhu. Preto radšej prenechávame regresné testy a testy kde sa nevyžaduje pridaná ľudská hodnota robotom a testerom radšej prenechávame zaujímavejšie úlohy. Snažíme sa od začiatku identifikovať, ktoré sady testov sú vhodné pre automatizované testovanie, čím zvyšujeme pokrytie regresných testov a znižujeme tak riziko zanesenia defektu do už hotového kódu. Vieme nadviazať na už existujúce automatizované testy alebo u vás môžeme vybudovať automatizované testy od začiatku.