Zo života ARTINu

Stali sme sa partnerom IAESTE

06. 03. 2019

Vo februári uzavrel ARTIN partnerstvo s medzinárodnou študentskou organizáciou IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience). Ide o medzinárodné združenie, ktoré zabezpečuje výmenný program odborných stáží pre študentov technických vysokých škôl. Dáva im možnosť vycestovať do 85 členských krajín sveta, kde môžu absolvovať odbornú stáž na akademickej inštitúcii alebo vo firme.

IAESTE Slovakia sa snaží podať pomocnú ruku aktívnym študentom aj prostredníctvom rôznych personálnych projektov, medzi ktoré patria napríklad Dni príležitostí, na ktorých sa ARTIN každoročne pravidelne zúčastňuje. Na Dňoch príležitostí sa stánkovou formou prezentujú rôzne spoločnosti, ktoré oslovujú študentov s pracovnými ponukami.

Tento rok sa bude podujatie konať 19.marca na Fakulte informatiky a informačných technológií STU. Tešíme sa, že tak, ako po minulé roky, sa nám aj tento krát podarí nájsť do tímu nových kolegov-brigádnikov. Máme skúsenosť, že zatiaľ všetci študenti u nás po skončení štúdia zostávajú pracovať na trvalý pracovný pomer.

Radi podporujeme dobré veci a toto je jedna z nich. Sme presvedčení, že toto partnerstvo bude prínosom pre obe strany.

Ďalšie články

Zobraziť všetko