Riešenia

Odborové riešenia

Telekomunikácie

Poisťovníctvo

Bankovníctvo

Neziskový sektor

Produktové kompetencie

Tee-pee

Balotio

Používané technológie

ARTIN_Databaze
Databázy

Oracle, Coherence, TimesTen
PostgreSQL
MongoDB
MySQL
Firebird
MS SQL Server
Interbase

Programovacie jazyky

Java
JavaScript
.Net
Scala
Spark
Perl
Dart

Angular
HTML5/CSS3
Oracle PL/SQL
Python
PHP
React

Operačné systémy

MS Windows
Linux
MacOS
HP-UX
Android
iOS