Technológie

Workshop Riskstorming

11. 10. 2019

Dňa 10.10. sme sa zúčastnili na partnerskom podujatí SANAE BEER.EX, ktoré bolo cielené pre IT testerov. Počas tohto celodenného podujatia sa za mikrofónom vystriedalo mnoho anglicky hovoriacich speakerov, ktorí hovorili o rôznych témach od toho, prečo je diverzifikácia ľudí v testovacom tíme dôležitá v podaní našej kolegyne Jany Krajčovičovej, cez teoretické prednášky o nových spôsoboch testovania, až po praktické ukážky rôznych automatizovaných testovacích nástrojov po rôzne inovatívne prístupy .

Počas prestávok sa konal klasický networking. ARTIN, ako sponzor akcie, mal vyhradený reprezentačný bod, kde ste sa mohli porozprávať aj s našimi ambasádormi – testermi.

Konferenciu zatváral so svojou prednáškou: „Is there a risk?“ špecialista na testovacie stratégie Ard Kramer a spoločnosť SANAE nám ako partnerovi konferencie sprostredkovala workshop na tému Riskstorming, ktorý na to priamo nadväzoval. Workshop sa konal deň po konferencii v našich priestoroch.

Naši testeri sa počas dopoludnia celkom zapotili. Mali totiž za úlohu identifikovať možné riziká pri testovaní fiktívneho rozšírenia pre sociálnu sieť Instagram a na základe zisteného, vypracovať stručnú testovaciu stratégiu. Ard poukázal na to, že samotná testovacia stratégia je len polcesta k úspechu. Druhou časťou je komunikácia rizík biznis oddeleniu a stakeholderom, a ako sa chystáme na tieto riziká reagovať.

Aj tento workshop bol jeden z dôkazov, že naši ľudia v práci nevyhoria. Snažíme sa, aby osobnostne rástli a stále sa posúvali dopredu.

Ďalšie články

Zobraziť všetko