Technológie

artMAP zjednodušuje prácu vedcom

30. 07. 2019

V spolupráci s výskumným centrom Ceitec jsme vytvorili nástroj artMap, ktorý zjednodušuje prácu vedcom, zaoberajúcim sa genetickým výskumom rastliny Arabidopsis Thaliana. Nástroj je možné si predstavit ako mapu, ktorá ukazuje, kde a s akou pravdepodobnosťou nastala mutácia v rámci danej populácie.

Čo sa týka technológií, tak sme použili existujúce nástroje, ktoré sme “pospájali” do jednej pipeliny pomocou Dockeru. Na serveri nám poslúžil Node.js, pričom UI sme spravili v Reacte, kde sme využili aj D3.js – pre interaktívne a zároveň veľmi špecifické správanie grafov.

Články o artMAP, boli uverejnené na viacerých vedeckých platformách, medzi ktorými nechýba ani ResearchGate, alebo biorXiv.

Další články

Zobrazit všechno