Technológie

Test Automation Academy #2 už čoskoro!

31. 03. 2022

Preraď z manuálu na automat…

Už 25. apríla začne ďalšie kolo Test Automation Academy, organizovanej našou spoločnosťou ARTIN Solutions. Je určená pre manuálnych IT testerov, ktorí chcú prejsť na automatizované testovanie a získať v ňom pevné základy. Taktiež ju  odporúčame automatizovaným IT testerom – začiatočnikom, ktorí by potrebovali dovysvetliť hlavné piliere tematiky či doplniť si znalosti z tejto oblasti.

Ako to celé začalo? Myšlienka akadémie vznikla takto pred rokom. Už dlhšie sme sa stretávali s nedostatkom automatizovaných IT testerov a preto sme si povedali, že si ich vyškolíme sami. Keď už boli osnovy a obsah hotové,rozhodli sme sa podeliť o tieto vedomosti aj s verejnosťou. A tu sa začala písať história Test Automation Academy. Prvá akadémia bola výnimočná a zameraná primárne na rozvoj našich vlastných ľudí. Vzišlo z nej 10 absolventov. Jednému z externistov sme ponúkli trvalý pracovný pomer v našej spoločnosti a svoje nadobudnuté vedomosti aplikuje už priamo u nás od začiatku januára. 

Čo je cieľom? Cieľom akadémie je vyškoliť naraz interných aj externých ľudí. Externí ľudia môžu po úspešnom ukončení kurzu dokonca dostať pracovnú ponuku priamo od ARTIN Solutions.

V čom sa líši od ostatných? Test Automation Academy je naozaj výnimočná! So zameraním na Robot Framework je na Slovensku jediná svojho druhu.

Aké je trvanie a obsah kurzu? Kurz trvá od 25.4. do 12.5. a je 2x do týždňa, v pondelok a vo štvrtok, v čase od 12:00 do 16:00.  Základná schéma obsahu je:

  1. Stručná teória testingu 
  2. Úvod do automatizácie 
  3. Identifikácia testovacích prípadov 
  4. Robot framework (Základy, Selenium Library, Vlastné keywordy, Gherkin) 
  5. Reporting 
  6. Záverečná skúška (zadanie), 
  7. Vyhodnotenie, odovzdanie certifikátov 

Podrobnejšie ju ale nájdeš na https://www.artin.sk/automation_academy/ .

Kto je školiteľ? Tomáš Pekarovič sa venuje softvérovému testovaniu už od roku 2004.Pracoval v rôznych firmách ale pôsobil aj ako dobrovoľník – školiteľ pre neziskové organizácie. V súčasnosti pracuje v ARTIN Solutions na pozícii Test Automation Lead. Jedenásťkrát úspešne absolvoval ISTQB certifikáciu z rôznych oblastí IT testingu. Je nadšenec pre DevOps a programovací jazyk Python.

Získam nejaký certifikát? Áno, kurz sa ukončuje skúškou, resp. vypracovaním zadania. Po úspešnom absolvovaní a vyhodnotení je uchádzačom odovzdaný certifikát Test Automation Academy.

Prvé ohlasy na akadémiu boli úspechom! Keďže sa jednalo o premiéru, bolo veľmi dôležité vyzbierať prvé spätné väzby, či sa to účastníkom páčilo a či im to dávalo zmysel. Feedbackom sme ostali milo prekvapení:

„Milo ma prekvapilo, že to nebol kurz formou jednostrannej prezentácie, ale lektor Tomáš koncipoval výučbu interaktívnym spôsobom a mal dômyselne vybrané osnovy. Individuálny prístup, veľa zadaní a príkladov, obsiahla záverečná skúška a kvalitne spätné väzby. To viedlo k tomu, že som sa veľmi veľa naučil a nakoplo ma to do sveta automatizácie, kde sa učím nové veci každý deň. Už ale pod vlajkou ARTIN Solutions, kde vyvíjam testy.“ Michal ⭐⭐⭐⭐⭐

„Test Automation Academy bol pre mňa veľmi prínosný workshop. V malej skupine ľudí sme systematicky prechádzali základy automatizácie testov. Lektor Tomáš rozprával stručne, zrozumiteľne, všetko pekne vysvetlil. Prešli sme si teoretické základy aj praktické prípady. Vždy sme dostali domov úlohu na vypracovanie, aby sme si danú tému osvojili. Za krátky čas som získala dostatok informácií, typov a trikov, aby som sa mohla začať automatizácii testov naplno venovať.“ Juliána ⭐⭐⭐⭐⭐

„Tento kurz odporúčam nielen začiatočníkom ale aj pokročilejším záujemcom o automatizované testovanie. Vďaka Testerskej Akadémii môžem povedať, že už rozumiem syntaxu Robot Frameworku a poznám rôzne prístupy k písaniu testov. Takisto som sa naučila vysporiadať s úskaliami dynamických webových elementov a precvičila si podmienené cykly v Pythone.“ Viktória ⭐⭐⭐⭐⭐

Aj na základe výbornej odozvy sme sa utvrdili v tom, že to zmysel malo. Preto sme sa rozhodli uskutočniť ďalšiu sériu šiestich školení pre nových uchádzačov. Ďalšie informácie a registráciu na Test Automation Academy nájdete na: https://www.artin.sk/automation_academy/

Další články

Zobrazit všechno