Zo života ARTINu

Cez víkend sme odbehli 63 km!

17. 06. 2019

V júni sme sa zúčastnili štafetového behu Run & Fun 2019 v Bratislave pri obchodnom dome Eurovea. Cieľom bolo vyskladať trojčlenné tímy a odbehnúť si 3x4km. Tréningy sme nepodcenili a na štafetu sme sa dostatočne pripravili.

Ráno sme sa stretli pred SND-čkom a začali spoločnú rozcvičku, aby nás nič neprekvapilo. Adrenalín sa stupňoval a s ním aj športová a súťažná atmosféra. O 9:00 odštartovali prví bežci štafiet označení písmenkami „A“. Nám ostávalo len čakať, kým si trasu odbehnú, a vrátia sa do miesta, kde ich už čakali v poradí druhí bežci označení ako „B-čka“. Keď sme už videli dobiehať do cieľa „C-čka“ čakali sme ich pár metrov pred koncom a spoločne, ako tímy, sme bežali do cieľa, kde sme dostávali účastnícke medaily.

Máme však kolegov, ktorí majú aj lepšiu výdrž, a dali sa na tzv. kráľovskú štafetu = 3x9km! Tí bežali neskôr po obede.

Hoci sme sa neumiestnili na top miestach, sme radi, že sme si mohli štafetu odbehnúť a ukázať tak, že aj „ajťáci“ vedia behať. Veď celkovo sme zabehli 63km. ?

Ďalšie články

Zobraziť všetko