späť
Služby

Poradenstvo

ARTIN má bohaté skúsenosti so softvérovými službami a medzi jeho najsilnejšie stránky patrí aj špecializácia na poradenstvo v oblasti telekomunikácii. Tá zahŕňa dva komplexné systémy: OSS a BSS, ktoré medzi sebou navzájom kooperujú.

OSS – Operational Support System, teda softvérové aplikácie, ktoré podporujú, riadia, zásobujú a udržujú back-office aktivity TELCO siete. OSS je používané najmä pre plánovanie siete a jej štruktúry, podporu a inžiniersky tím poskytovateľa služieb. A práve OSS pre oblasť telekomunikácií je jednou z kľúčových kompetencií ARTIN-u.

BSS – Business Support System obsahuje softvérové aplikácie, ktoré podporujú front-office aktivity. Tie už používatelia majú možnosť vidieť a pracujú s nimi. Sú to napríklad aplikácie ako Billing, Order Management, Customer Relationship Management, Call Centre Automation.

Už od roku 2002 dodávame OSS riešenia zamerané na manažment sieťovej dokumentácie (network inventory), plánovanie a dizajn siete (network planning & design), poskytovanie služieb (service fulfilment) a zabezpečenie úrovne ich kvality (service assurance) pre telekomunikačné spoločnosti rôznych veľkostí v Českej Republike, na Slovensku, Rakúsku a v krajinách Beneluxu. Využívame pri tom platformy popredných svetových výrobcov ako Amdocs alebo ­ NetCracker, ale aj menších inovatívnych dodávateľov ako Systems Mechanics, Cross alebo Ontology. Produktovú znalosť kombinujeme s vlastnými nástrojmi, skúsenosťami a know-how s cieľom dodávať efektívne riešenie pre konkrétne biznis problémy našich zákazníkov.

Keď sa český T-Mobile rozhodol vynoviť svoju sieť, postarali sme sa o zapojenie nových zariadení do OSS. Naše poradenstvo pomohlo českému T-mobilu zrýchliť a skvalitniť výstavbu siete. Pre viac informácii klikni na: Prípadová štúdia T-Mobile.

Hutchison 3G (H3G), ako náš ďalší popredný klient, je jedna z najväčších telekomunikačných spoločností na rakúskom trhu, poskytujúca služby od pevnej až po mobilnú sieť. Náš tím momentálne rozširuje CRM systém operátora a podieľa sa na migrácii zákazníckych informácii. CRM je postavené na technológii PeopleSoft a zákaznícke dáta sú uložené v ORACLE databázach. Podieľame sa aj na vývoji integračných interface-ov komunikujúcich s množstvom systémov ( HLR, TIBCO, …).

Taktiež by sme chceli spomenúť ďalšieho rakúskeho klienta v oblastí telekomunikácii – spoločnosť TELE2. Je to rakúska pobočka švédskeho telekomunikačného operátora, ktorý sa v Rakúsku zameriava na pevnú mobilnú sieť a v súčasnosti pracuje na vývoji samoobslužného portálu – SelfCare. My spolupracujeme na vývoji front-endu a testujeme prostredia a aplikácie. Tento klient má ambíciu stať sa virtuálnym mobilným operátorom, s čím mu pomáhame práve IT testovaním.

 • Kontinuálne investujeme do rozvoja OSS kompetencií, čoho výsledkom je široké portfólio služieb pokrývajúce kompletný životný cyklus OSS projektov.
 • Naše nadšenie pre túto oblasť preukazuje aj novo nadviazaná spolupráca s OSS Line, špecializovaným portálom zameraným na vytváranie užitočných informácií s cieľom pomôcť OSS komunite prijímať kvalifikované rozhodnutia ohľadom OSS projektov a systémov.

 

 • Popíšte nám Váš OSS problém, iniciatívu alebo projekt a my Vám navrhneme efektívne a pritom cenovo dostupné riešenie. Celý proces pozostáva z troch jednoduchých krokov:

V rámci tejto oblasti spolupracujeme s jednou z najväčších poisťovní na svete. Vytvorili sme pre ňu ilustračný systém – aplikáciu, pre brokerov a agentov poisťovne, prostredníctvom ktorého sa vykonáva predaj poistných produktov. Používatelia tohto systému vedia po zadaní základných informácii o klientovi generovať poistné návrhy, ktoré sú následne predkladané klientom na schválenie.

ARTIN zareagoval na problém a súčasne výzvu, s ktorou nás oboznámil náš klient. Potenciálni zákazníci poisťovní sa často strácali v mori podmienok a ponúk. Vysvetlenie poistných produktov bolo časovo náročné, rovnako ako samotný poistný proces. Situáciu neuľahčovalo ani množstvo formulárov, ktoré sa väčšinou vypĺňali ručne. Tu sa zrodila myšlienka ilustračného poistného systému, ktorý by tieto problémy odstránil.

Webová aplikácia postavená na technológii HTML5 slúži k tvorbe obchodných ponúk a ilustruje ich zhrnutie, časový priebeh a porovnania. Najväčším prínosom tejto platformy je fungovanie aj v offline režime. Dáta sa ukladajú do prehliadača a po sprístupnení internetového pripojenia sa údaje zosynchronizujú a automaticky uložia.

Táto aplikácia uľahčuje agentom a brokerom predaj konkrétnych produktov zákazníkom. Používatelia tohto systému vedia po zadaní základných informácii o klientovi generovať poistné návrhy, ktoré sú následne predkladané klientom na schválenie. Po akceptovaní poistného návrhu agent potvrdí v systéme podpísanie zmluvy a návrh sa odošle na spracovanie. Technológia beží na cloudovom riešení, ktoré umožňuje pripojenie sa z akéhokoľvek zariadenia do centrálneho systému, ktoré ARTIN prevádzkuje. Ten je prístupný NONSTOP a uchováva všetky data potrebné pre prácu brokerov a agentov.

Pomocou tejto aplikácie sme klientovi osemnásobne zrýchlili poistný proces, odstránili sme 80% papierovej formy a cieľom je 100%, znížili sme chybovosť pri vypĺňaní zmlúv, zvýšili predaj a znížili nákladovosť.

Slovami klienta: Dosiahli sme spustenie dobre zakončeného projektu, s jedinečnými hodnotami, s mnohými rozličnými funkciami a s najmodernejšou platformou. Je to Vaše dieťa, ktoré sľubuje rast do krásy.

 • Technológie, ktoré nám pomáhali pri našom agilnom vývoji boli: HTML 5, JAVA, JavaScript, MySQL, MSSQL, Boostrap, JIRA, Jenkins a i.
 • Aplikácia sa dá neustále rozširovať o nové  doplnky a je priebežne aktualizovaná podľa požiadaviek od klienta.
 • Cloudové riešenie umožňuje pripojiť sa do centrálneho systému, ktorý je prístupný nonstop.

Každá spoločnosť komunikuje sa svojimi zákazníkmi, partnermi, zamestnancami či štátnou správou. Pre túto komunikáciu používa rôzne typy dokumentov (listy, faktúry, výpisy z účtov, emaily, a podobne) v tlačenej alebo elektronickej podobe. V mnohých prípadoch sú tieto dokumenty vytvárané priamo informačnými systémami alebo na základe dát v nich obsiahnutých.
Veľmi často je kompozícia dokumentov riešená v jednotlivých systémoch a „šablóny“ sú definované pomocou rozličných technológií alebo priamo v kóde. Je tak náročné udržať a prípadne rozvíjať jednotný štýl komunikácie a to ako vizuálny, tak procesný (napríklad archivácia odchádzajúcej korešpondencie).
Artin ponúka implementáciu centralizovaného riešenia pre riadenú kompozíciu a distribúciu dokumentov („tlačové riešenie“), ktoré je založené na overených technológiách a produktoch a zároveň umožňuje prispôsobenie konkrétnym požiadavkám a procesom zákazníkov.

Typický implementovaný tlačový proces zabezpečuje príjem a validáciu požiadavky na kompozíciu a distribúciu dokumentov. Na základe požiadavky sa nastavia parametre spracovania a prebehne výber šablón pre jednotlivé dokumenty (pokiaľ sa jedná o dávku).
Dokumenty sú vytvárané pomocou vybraných šablón, ktoré sú plnené dátami z požiadavky (alebo ďalších systémov). Vytvorené dokumenty sú konvertované do požadovaných výstupných formátov – napríklad PostScript pre tlač, PDF pre odoslanie späť do zdrojového systému a TIFF pre archív. Vlastná kompozícia je tak jednoprechodová.
V prípade tlače dokumentov je možné spojiť viac dokumentov do jednej zásielky, jednotlivým zásielkam sú priradené obálky a tie môžu byť ešte roztriedené do balíčkov podľa požiadaviek pošty. Samozrejmosťou je doplnenie OMR značiek či čiarových kódov pre riadenie obálkovacích liniek a prílohovacích staníc.

Na záver procesu sú potom dokumenty distribuované jednotlivými výstupnými kanálmi (tlač, odoslanie e-mailom, odoslanie do externých systémov a podobne).

Kľúčové vlastnosti tlačového riešenia

 • Centralizovaná podpora vytvárania personalizovaných dokumentov – tlačové riešenie je službou pre ostatné systémy s online i dávkovým prístupom
 • Podpora komplexných tlačových procesov pre on-demand i dávkovú tlač zahrňujúcu riadenie kompozície (napríklad voľbu šablón), riadenie výstupov do jedného či viac výstupných kanálov (vrátane archívu), riadenie tlače a integráciu na externé systémy (zdroje dát, výstupné kanály a podobne).
 • Podpora schvaľovacích procesov pre šablóny i dokumenty (výstupy)
 • Podpora centralizovaného monitoringu a trasovania, riadenie SLA
 • Podpora generovania zabezpečených dokumentov – obvykle PDF opatrené elektronickou značnou a prípadne časovou pečiatkou
 • Podpora interaktívnych a editovateľných dokumentov, kedy je výstup vytváraný pomocou šablóny s možnosťou manuálnych zásahov do definovaných oblastí dokumentov (voľba odstavca, vloženie „voľného“ textu, úprava dát apod.). Rozsah a spôsob zmien je riadený používateľskými právami a zmeny môžu byť predmetom schvaľovacieho workflow.
 • Centrálna správa šablón – nástroj pre WYSIWYG vytváranie šablón, možnosť zdieľať jednotlivé prvky (napríklad obrázky), štýly alebo fragmenty dokumentov medzi jednotlivými šablónami, centralizované úložisko šablón s možnosti správy verzií, schvaľovanie a publikovanie šablón. Prístup k šablónam aj k ich jednotlivým častiam možno riadiť pomocou prepracovaného systému oprávnení.

Benefity tlačového riešenia od Artinu

Riadená kompozícia a distribúcia dokumentov v rôzných výstupných formátoch – zvýšenie efektivity procesov, podpora ich sledovania a optimalizácie. Korektný výstup v požadovaných formátoch.
Riadenie nákladov spojených s kompozíciou a distribúciou dokumentov – možnosť voľby, kedy použiť tlačený a kedy elektronický dokument bez nutnosti zmeny šablón.
Centralizovaná správa šablón, ich jednoduchý a rýchly návrh s podporou zdieľaných fragmentov – zníženie nákladov na vývoj a úpravy šablón. Úspory v prípade zmien vizuálneho štýlu spoločnosti.
Tlačové riešenie ako služba pre ostatné systémy – zníženie nákladov na vývoj, rozvoj a správu systémov, ktoré potrebujú generovať dokumenty. Systémy spoločnosti nemusia implementovať logiku generovania výstupov v požadovaných formátoch ani správu šablón.
Podpora kompozície zabezpečených elektronických dokumentov vo formáte PDF podľa požiadaviek legislatívy.

Používané technológie

Tlačové riešenia primárne budujeme na platforme GMC Inspire (www.gmc.net), ktorá patrí medzi lídrov na trhu a podľa potreby ju dopÍňame o ďalšie komponenty pre práci s jednotlivými formátmi (PDF, DOCX) či customizácie v prostredí JAVA či .NET.
Implementované riešenia sú prevádzkované na platformách Linux a alebo Microsoft Windows.

Obdobné produkty či služby

Artin Mailer je univerzálnou platformou pre emailovú komunikáciu vyžadovanú z informačných systémov zadávateľa. Mailer je zložený z niekoľkých modulov, ktoré zabezpečujú spracovanie požiadaviek na kompozíciu a distribúciu jedného alebo viac emailov, ich trasovanie, interakciu príjemcu pomocou webových stránok a administráciu a konfiguráciu na strane zadávateľa.

Ako je vaša spoločnosť riadená?
Iba intuíciou? Alebo na základe tabuliek a grafov v Exceli, pracne zostavovaných pred každým rozhodnutím? Alebo na základe neprepojených údajov v jednotlivých informačných systémoch?

A ako by sa vám páčila predstava jedinej webovej stránky prehľadne obsahujúcej všetky dôležité ukazovatele a údaje o vašej spoločnosti, potrebné pre vaše rozhodovanie? Grafy a informácie vždy aktuálne a zlúčené zo všetkých oddelení? Kľúčové ukazovatele na jednom mieste? A prístupné všetkým dôležitým osobám odkiaľkoľvek a kedykoľvek?

Práve také riadenie spoločnosti podporuje Business Intelligence (BI) postavené na platforme GoodData.

Business Intelligence od Artin-u
V Artin-e nie sme posadnutí dátami a grafmi. Nežonglujeme s číslami a tabuľkami. Sústredíme sa na merateľný prínos pre váš biznis. Vaše dáta vám musia efektívne slúžiť – podporovať rozhodovanie, umožniť zníženie nákladov a zvýšenie ziskov.

Zaujímajú vás HW a SW technológie pre Business Intelligence? Nie? Dokážeme vás odbremeniť od implementačných detailov. Pomocou platformy GoodData, ktorá beží v cloude a poskytuje sa ako služba (SaaS), vás zbavíme potreby nakupovať hardware, licencie pre databázy, a pod. Vďaka modelu SaaS sú nadobúdacie náklady na naše BI riešenie nízke, doba zavedenia je veľmi krátka (rádovo dni až týždne) a odpadá údržba systému.

Chcete svoju firmu riadiť efektívne a na základe faktov?
Prvý krok: Kontaktujte nás a spýtajte sa, ako by sme vám mohli pomôcť. Implementácia BI je značne individuálnou záležitosťou.

Ponúkame tri formy spolupráce:

 • Technologická podpora pre BI – uvedieme pre vás do prevádzky platformu GoodDáta. Zabezpečíme základné nastavenie a sprevádzkujeme proces integrácie vašich dát. Vaši analytici potom môžu vytvárať na sprevádzkovanej platforme riešenie pre podporu vášho biznisu. Proces zavedenia a úplného využitia sily BI pre podporu vášho biznisu je ponechaný na vás.
 • Plná implementácia BI – uvedieme pre vás do prevádzky platformu GoodDáta. Uskutočníme biznis analýzu vašej spoločnosti a spoločne s vami identifikujeme kľúčové oblasti pre rozvoj vašej spoločnosti. Navrhneme riešenie, ako na základe dát podporiť rozvoj vašej spoločnosti v kľúčových oblastiach. Spoločným úsilím zavedieme rozhodovanie na základe faktov naprieč vašou spoločnosťou. Výsledkom bude lepšia prosperita vašej spoločnosti vďaka kvalitnej podpore rozhodovania a riadenia.
 • Kombinovaná implementácia – kombinácia riešenia a) a b). Na základe vašich individuálnych potrieb zvolíme vhodnú mieru našej spolupráce. Zabezpečíme plne technologickú stránku veci, ale biznisovú časť zaistime v spolupráci s vašimi expertmi vo vhodnom pomere. Predovšetkým teda asistujeme pri plnom zavadzaní BI vo vašej spoločnosti.

Proces implementácie

Proces implementácie BI pozostáva z krokov:

 • Identifikácia potrieb vášho biznisu.
 • Zmapovanie vašich dátových zdrojov.
 • Nastavenie procesu pre automatické nahrávanie vašich dát (ETL) do cloudu GoodData.
 • Vytvorenie vhodných dashboardov, grafov a reportov pre podporu vášho rozhodovania.
 • Nastavenie procesu neustáleho zlepšovania BI.

Technológie
Vaše dáta sú namodelované pomocou grafického modelovacieho nástroja. Potom sú integrované zo všetkých vašich interných i externých zdrojov (externými zdrojmi môžu byť napr.: Google Analytics, Facebook, Twitter, apod.; interné zdroje môžu byť databáza, CSV a Excel súbory, apod). Dáta sú periodicky rozdielovo nahrávané do cloudu GoodData. Proces integrácie a nahrávania dát do cloudu je nazývaný tiež ETL – extract, transform, load. ETL proces je na platforme nezávislý a je podporený výkonnými nástrojmi od spoločnosti GoodData, ktoré ho značne urýchľujú a zlacňujú.

Webové rozhranie umožňuje vašim analytikom ľahko pridávať a upravovať grafy, dashboardy, metriky, a klásť ad-hoc dotazy.

Naše skúsenosti
Naše skúsenosti s BI platformou GoodData sú naskrz pozitívne. Vďaka modelu SaaS a podporným nástrojom je implementácia BI lacná a rýchla. Vytvorené riešenie býva pre zákazníka ľahko zrozumiteľné a prehľadné. Nie nadarmo je BI riešenie postavené nad GoodData platformou prijímané zákazníkmi nadpriemerne dobre (Gartner – Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms, 2013).

Aby implementácia BI bola úspešná (podľa Gartner 70 % korporátnych implementácií BI končí zlyhaním), budujeme v Artin-e svoje riešenie na týchto kľúčových pilieroch:

 • pochopenie skutočných potrieb vášho biznisu
 • nastavenie jasných kritérií úspechu BI riešenia
 • zameranie sa na budúcnosť
 • využitie sily a efektivity platformy GoodData

Cieľom nášho BI riešenie je teda konzistentne, rýchlo a presne odpovedať na najpálčivejšie otázky vášho biznisu.

Ďalší krok je na vás
Pokiaľ súhlasíte s našou víziou BI a riadenia na základe faktov, potom nás neváhajte kontaktovať – artin@artin.sk. Na základe vašich individuálnych potrieb vám pomôžeme nahrnúť vhodné BI riešenie.

Pokiaľ ste o užitočnosti BI presvedčený, ale potrebujete vysvetliť prínos BI i vášmu vrcholovému managementu, neváhajte nás kontaktovať – artin@artin.sk – radi vám budeme asistovať. Alebo nám môžete zaslať kontakt na zodpovednú osobu a my jej radi vysvetlíme, ako v dnešnej náročnej dobe získať pomocou BI konkurenčnú výhodu.

Tee-pee | Membership management system

Tee-pee je ARTIN platforma, ktorá ponúka lepšiu a efektívnejšiu spoluprácu medzi ľuďmi v rámci organizácie na zdieľanie informácií, udalostí v kalendári a ďalších informácií o členoch a jednotkách v závislosti od rolí a povolení. Novou funkciou je správa a zosúladenie dokumentov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (GDPR).

Je to náš vlastný výrobok, ktorý je vo výrobnej verzii od roku 2015. Toto riešenie dodávame pre organizácie v Slovenskej republike a v Európe, a plánované je ďalšie rozšírenie do sveta. Naším cieľom je zvýšiť efektivitu v riadení členstva, zvýšiť angažovanosť členov a zabezpečiť vysokú úroveň spoľahlivosti a bezpečnosti tohto systému.