späť
Odborové riešenia

Poisťovníctvo

V rámci tejto oblasti spolupracujeme s jednou z najväčších poisťovní na svete. Vytvorili sme pre ňu ilustračný systém – aplikáciu, pre brokerov a agentov poisťovne, prostredníctvom ktorého sa vykonáva predaj poistných produktov. Používatelia tohto systému vedia po zadaní základných informácii o klientovi generovať poistné návrhy, ktoré sú následne predkladané klientom na schválenie.

ARTIN zareagoval na problém a súčasne výzvu, s ktorou nás oboznámil náš klient. Potenciálni zákazníci poisťovní sa často strácali v mori podmienok a ponúk. Vysvetlenie poistných produktov bolo časovo náročné, rovnako ako samotný poistný proces. Situáciu neuľahčovalo ani množstvo formulárov, ktoré sa väčšinou vypĺňali ručne. Tu sa zrodila myšlienka ilustračného poistného systému, ktorý by tieto problémy odstránil.

Webová aplikácia postavená na technológii HTML5 slúži k tvorbe obchodných ponúk a ilustruje ich zhrnutie, časový priebeh a porovnania. Najväčším prínosom tejto platformy je fungovanie aj v offline režime. Dáta sa ukladajú do prehliadača a po sprístupnení internetového pripojenia sa údaje zosynchronizujú a automaticky uložia.

Táto aplikácia uľahčuje agentom a brokerom predaj konkrétnych produktov zákazníkom. Používatelia tohto systému vedia po zadaní základných informácii o klientovi generovať poistné návrhy, ktoré sú následne predkladané klientom na schválenie. Po akceptovaní poistného návrhu agent potvrdí v systéme podpísanie zmluvy a návrh sa odošle na spracovanie. Technológia beží na cloudovom riešení, ktoré umožňuje pripojenie sa z akéhokoľvek zariadenia do centrálneho systému, ktoré ARTIN prevádzkuje. Ten je prístupný NONSTOP a uchováva všetky data potrebné pre prácu brokerov a agentov.

Pomocou tejto aplikácie sme klientovi osemnásobne zrýchlili poistný proces, odstránili sme 80% papierovej formy a cieľom je 100%, znížili sme chybovosť pri vypĺňaní zmlúv, zvýšili predaj a znížili nákladovosť.

Slovami klienta: „Dosiahli sme spustenie dobre zakončeného projektu, s jedinečnými hodnotami, s mnohými rozličnými funkciami a s najmodernejšou platformou. Je to Vaše dieťa, ktoré sľubuje rast do krásy.“

  • Technológie, ktoré nám pomáhali pri našom agilnom vývoji boli: HTML 5, JAVA, JavaScript, MySQL, MSSQL, Boostrap, JIRA, Jenkins a i.
  • Aplikácia sa dá neustále rozširovať o nové  doplnky a je priebežne aktualizovaná podľa požiadaviek od klienta.
  • Cloudové riešenie umožňuje pripojiť sa do centrálneho systému, ktorý je prístupný nonstop.

Odborové riešenia

Telekomunikácie

Bankovníctvo

Neziskový sektor

Zobraziť všetko